HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN OFFICE 365 CHO GIẢNG VIÊN

Office 365 dành cho giáo dục là phiên Micrsoft Office trực tuyến, miễn phí, hiện Trường ĐHAG đã đăng ký chính thức sử dụng Office 365 cho cán bộ và sinh viên Trường, với bộ Office 365, chúng ta có thể:

- Sử dụng bộ office trực tuyến trên nền web (Word, Excel, PowerPoint).

- Lưu trữ dữ liệu trên OneDrive

Lưu ý:  Để sử dụng Office 365 giảng viên phải có tài khoản trên Office 365 (sử dụng tài khoản email của Trường cấp để đăng ký)

Bước 1: Truy cập trang https://www.microsoft.com/vi-vn/education/products/office

Bước 2: Nhập email giảng viên của Trường cấp vào ô Nhập địa chỉ email của bạn do trường cấp sau đó nhấn BẮT ĐẦU.

Bước 3: Chọn I’m a teacher để tiếp tục.

Sau đó sẽ có một email chứa mã xác thực từ Microsoft gửi đến email của giảng viên.

Bước 4: Nhập đầy đủ thông tin trong phần Create your account gồm:

  1. First name: Nhập tên giảng viên.
  2. Last name: Nhập họ và tên lót.
  3. Create password: Nhập mật khẩu cho tài khoản office 365.
  4. Confirm password: Nhập lại mật khẩu.
  5. Verification code: Nhập mã xác thực 06 chữ số được Microsoft gửi về email của giảng viên.
  6. Phần country: chọn Vietnam.

Sau khi hoàn thành nhấn Start để bắt đầu tạo tài khoản.

Quá trình tạo tài khoản được diễn ra, không tắt trình duyệt cho đến khi hoàn tất.

Giao diện sau khi tạo thành công tài khoản Office 365