Bật tính năng xác minh 2 bước Gmail AGU

Tính năng Xác minh 2 bước (còn gọi là xác thực hai yếu tố) bổ sung thêm một lớp bảo mật cho tài khoản của bạn. Sau khi thiết lập tính năng này, bạn sẽ đăng nhập vào tài khoản của mình bằng 2 bước như sau:

  • Thông tin bạn biết (mật khẩu của bạn)
  • Thiết bị bạn có (như điện thoại hoặc khóa bảo mật).

Thiết lập tính năng Xác minh 2 bước

  • Truy cập vào https://myaccount.google.com của bạn.
  • Trên bảng điều hướng bên trái, hãy nhấp vào mục Bảo mật.

  • Trong bảng Đăng nhập vào Google, nhấp vào Xác minh 2 bước.
  • Nhấp vào Bắt đầu.
  • Làm theo các bước trên màn hình.

Chọn các bước xác minh

        Khi thiết lập quy trình Xác minh 2 bước, bạn có thể chọn bước xác minh thứ 2 của mình. Để tăng cường bảo mật cho tài khoản, bạn nên chọn Chọn tùy chọn khác và thiết lập lời nhắc của Google hoặc khóa bảo mật.

Xác minh bằng tin nhắn văn bản (SMS) hoặc cuộc gọi

    Khi cần xác minh rằng bạn chính là người đăng nhập, gmail sẽ gửi mã gồm 6 chữ số đến điện thoại của bạn. Bạn có thể chọn nhận mã bằng tin nhắn văn bản (SMS) hoặc cuộc gọi thoại. Sau đó, bạn chỉ cần nhập mã trên màn hình đăng nhập để giúp chứng minh bạn chính là người đăng nhập.

            Lưu ý: Lời nhắc của Google giúp tăng cường bảo mật cho tài khoản của bạn và là cách nhanh hơn so với việc nhập mã.

 

Nhận mã nhận được từ thiết số điện điện thoại đã được khai báo.

 Bật tính năng xác thực 2 lớp qua số điện thoại

 

Thông báo tính năng 2 bước bằng số điện thoại 09xxxxxxx57 thành công

Xác minh bằng lời nhắc của Google

      Khi cần xác minh rằng bạn chính là người đăng nhập, gmail sẽ gửi lời nhắc tới điện thoại của bạn. Sau đó, bạn chỉ cần nhấn vào lời nhắc để giúp chứng minh bạn chính là người đó. Nếu bạn không phải là người đăng nhập, hãy cho chúng tôi biết để giúp bảo vệ tài khoản của bạn.

            Lời nhắc của Google giúp tăng cường bảo mật cho tài khoản của bạn và là cách nhanh hơn so với việc nhập mã.

    Trong bảng Đăng nhập vào Google, nhấp vào Xác minh 2 bước.

Nếu điện thoại bạn chưa add tài khoản Gmail Agu thì làm theo hướng dẫn sau:

Sau khi add thành công tài khoản, Gmail Agu sẽ báo như sau.:

  

Khi đó Gmail Agu sẽ gửi đến điện thoại của bạn yêu cầu xác minh

    

Sau khi bạn xác minh "Có" như hình trên thì sẽ nhân được thông báo thành công

    

Mặc định xác minh 2 bước bằng lời nhắc của Google

    

Thiết lập bước thứ hai thay thế
         Thiết lập ít nhất một tùy chọn sao lưu để bạn có thể đăng nhập ngay cả khi bước thứ hai khác của bạn không có sẵn.

        

Dùng mã dự phòng để xác minh khi bạn ở xa điện thoại


Các mã dự phòng được lưu trữ

Thiết lập ứng dụng Authenticator

Cài ứng dụng Authenticator vào điện thoai của bạn
 
Sau khi cài đặt xong click vào quét mã vạch hoặc nhập khóa được cung cấp để xác minh tài khoản của bạn
 

Trên máy tính trong xác minh 2 bước tại ứng dụng Authenticator click vào cài đặt.

Sử dụng ứng dụng Authenticator để quét mã vạch như hình sau;

Xác thực tài khoản của bạn và dùng mã trên ứng dụng để xác minh đó là tài khoản của bạn