Hướng dẫn cài đặt và chuyển đổi giữa các tài khoản Gmail AGU trên Android

 

Trên ứng dụng Gmail, bạn có thể đọc và gửi thư từ tất cả địa chỉ email của mình, cả khi chúng không phải là tài khoản Google. Nếu bạn chưa có thì hãy tải xuống phiên bản ứng dụng Gmail mới nhất trước khi làm theo hướng dẫn.

 

Cài đặt Google Apps Device Policy

 Để sử dụng được Gmail trên Android bạn phải cài đặt Google Apps Device Policy trên Google Play

 

 

Sau khi cài đặt xong chọn SYNC để đồng bộ dữ liệu

 


 

Thêm tài khoản

 Ø Mở ứng dụng Gmail.

 Ø Ở trên cùng bên trái, chạm vào biểu tượng Menu .

 Ø Ở trên cùng, chuyển tới bên phải tên người dùng của bạn và chạm vào mũi tên xuống.

 Ø Chạm vào Thêm tài khoản.

 


 Ø Chọn loại tài khoản bạn muốn thêm.

 ·         Google: Địa chỉ Gmail hoặc Google for Work.

 ·         Cá nhân (POP/IMAP): Địa chỉ email không phải từ Google, như là Yahoo hoặc Hotmail.

 ·         Exchange: Địa chỉ làm việc có sử dụng máy chủ Microsoft Exchange. Nếu bạn không chắc là công ty của mình có sử dụng Exchange hay không thì hãy kiểm tra với bộ phận CNTT. Tùy chọn này có cho các thiết bị Nexus và vài thiết bị khác chạy Android 5.0 trở lên.

 


 Ø Làm theo các bước trên màn hình để thêm tài khoản của bạn.

 

 

Hình: Đăng nhập vào tài khoản

 

 Hình : Tài khoản được quản lý bới Google apps Device Policy

 

 

Hình: Tài khoản đã được thêm thành công

 

Chuyển đổi giữa các tài khoản

 Thư trên ứng dụng Gmail sẽ tách riêng cho từng tài khoản. Để chuyển đổi giữa các tài khoản:

 Ø Mở ứng dụng Gmail.

 Ø Ở trên cùng bên trái, chạm vào biểu tượng Menu .

 Ø Bên cạnh địa chỉ email của bạn, chạm vào mũi tên xuống.

 Ø Chạm vào tài khoản bạn muốn sử dụng.

 


 Hình: Chuyển đổi tài khoản trong Gmail