Hướng dẫn check mail AGU từ các thiết bị di động (Android)

1/ Mở ứng dụng Email đã tích hợp sẵn trên thiết bị.

2/ Nhập tài khoản AGU (username, password).

- Tùy chọn giao thức POP3 hoặc IMAP để thiết lập cho mail client, để tối ưu trên các thiết bị di động ta nên chọn giao thức    IMAP.

4/ Thiết lập nhận mail với giao thức  IMAP

5/ Thiết lập các thông tin cho giao thức nhận mail (IMAP)

    - Thông tin máy chủ mail:  mail.agu.edu.vn

     - Cổng kết nổi: 993

    - Loại bảo mật: SSL/TSL

 6/ Thiết lập các thông tin cho giao thức gửi mail (SMTP)

    - Thông tin máy chủ mail:  mail.agu.edu.vn

     -  Cổng kết nổi: 465 

    -  Loại bảo mật: SSL/TSL 

 7/ Tùy chọn tần suất check mail

 

 8/ Đặt tên cho tài khoản mail đã được thiết lập

9/ Hoàn tất các thiết lập