Hướng dẫn sử dụng Zimbra

1. Giới thiệu Zimbra

Zimbra Collaboration Suite(Zimbra) là một trong những ứng dụng nguồn mở miễn phí nổi tiếng về tính năng, độ định và bảo mật cao. Zimbra không chỉ đơn giản là tên của một ứng dụng về email mà nó còn là một giải pháp, một hệ thống khá hoàn chỉnh để triển khai môi trường chia sẻ công tác phục vụ cho quản lý và công việc thông qua các tính năng chính sau:

-    Hệ thống email điện tử (Email): cung cấp giải pháp hoàn chỉnh cho dịch vụ email (cả server và client), cho phép tích hợp xác thực LDAP, quản lý email theo nhóm, lọc email,…

-    Lịch làm việc (Calendar): lên lịch công tác, lịch sự kiện, lịch cá nhân,…; có khả năng nhắc nhở, phân công, hoặc chia sẻ lịch công tác cho nhiều người.

-    Tác vụ (Task): quản lý theo từng công việc, cho phép đánh giá % tiến độ hoàn thành và nhắc nhở công việc,…

-    Cặp tài liệu (Briefcase): cho phép quản lý và chia sẻ nhiều loại tài liệu (văn bản, hình ảnh,…); đặc biệt, người dùng có thể soạn thảo và chia sẻ các văn bản trực tuyến.

-    Chat: hỗ trợ trao đổi thông tin trực tuyến nhanh.

2. Hướng dẫn sử dụng Zimbra

Xem hướng dẫn chi tiết tại địa chỉ sau : http://its.agu.edu.vn/zguide/