Dấu hiệu nhận biết một kết nối an toàn

Khi kết nối tới một máy chủ của AGU bằng giao thức an toàn HTTPS, mỗi trình duyệt sẽ có cách thể hiện kết nối an toàn khác nhau. Chúng ta sẽ xem qua về cách thể hiện kết nối an toàn của ba trình duyệt phổ biến hiện nay: Chrome, FireFox và IE.

Với trình duyệt Chrome: thanh địa chỉ sẽ có hình ổ khóa kín, chữ https màu xanh lá cây, ví dụ khi truy cập tới tới webmail Zimbra của AGU

 

Khi click chuột vào ổ khóa màu xanh, nhấp qua tab Connection, bạn sẽ thấy thông tin xác nhận như sau:

 

Tiếp tục click vào Certificate information, bạn sẽ thấy thông tin chứng chỉ như vùng khoanh màu đỏ ở hình dưới đây:

 

* Đối với trình duyệt FireFox: thanh địa chỉ có hình ổ khóa kín, khi click chuột vào ổ khóa sẽ thấy thông tin xác nhận:

Click nút More Information... sẽ thấy thêm các thông tin chứng chỉ, click nút View Certificate sẽ thấy thông tin chi tiết hơn như:

 

* Đối với trình duyệt IE: thanh địa chỉ sẽ có hình ổ khóa kín màu vàng:

Click vào ổ khóa, click tiếp View Certificates sẽ thấy thông tin chứng chỉ: