Cần đảm bảo an toàn khi thực hiện các giao dịch điện tử trên mạng

Khi kết nối tới một máy chủ web để sử dụng một dịch vụ (ví dụ duyệt email, xem hoặc thay đổi thông tin trên một website), bạn có thể chọn lựa sử dụng giao thức HTTP hoặc HTTPS. Chữ S bắt nguồn từ chữ tiếng Anh - Secure - có nghĩa là được bảo mật, được mã hóa.

- Nếu dùng HTTP (ví dụ: http://its.agu.edu.vn), tất cả dữ liệu được truyền giữa máy tính của bạn và máy chủ sẽ không được mã hóa (tất nhiên trong đó có thể có thông tin nhạy cảm như mật khẩu của bạn chẳn hạn). Và một kẻ có ý đồ xấu (như hacker) có thể dùng các công cụ nghe lén trên mạng để bắt lấy những thông tin này của bạn.

- Nếu dùng HTTPS (ví dụ: https://its.agu.edu.vn), tất cả dữ liệu được truyền giữa máy tính của bạn và máy chủ sẽ được mã hóa, và những kẻ cố tình nghe lén trên đường truyền không dễ gì giải mã được những thông tin của bạn.

Vì vậy, chúng ta cần sử dụng giao thức HTTPS khi thực hiện các giao dịch có những thông tin nhạy cảm.

Hiện nay, tất cả các ứng dụng web và các website của ĐHAG đều có hỗ trợ giao thức HTTPS. Một số ứng dụng bắt buộc phải sử dụng HTTPS như:

- Hệ thống email Zimbra: https://mail.agu.edu.vn hoặc https://webmail.agu.edu.vn

- Ứng dụng đổi mật khẩu tài khoản dùng chung: https://its.agu.edu.vn/netid/changepass/

- Ứng dụng đăng ký địa chỉ email: https://its.agu.edu.vn/netid/register/

- Ứng dụng đăng ký địa chỉ MAC cho các thiết bị truy cập không dây: https://its.agu.edu.vn/wifi/macreg/

- ...

 

Xem thêm: Dấu hiệu nhận biết sự an toàn khi kết nối tới các máy chủ của AGU.