Hướng dẫn sử dụng TeamViewer

1. Giới thiệu

TeamViewer là một phần mềm chuyên dùng để điều khiển từ xa, có chức năng chia sẻ màn hình và tập tin, vpn, chat, hội thảo trực tuyến … giữa các máy tính thông qua mạng Internet.

2. Cài đặt

- Link download phiên bản Portable (file zip):

http://download.teamviewer.com/download/TeamViewerPortable.zip

- Giải nén file zip và double click vào file TeamViewer.exe để chạy chương trình.

3. Hướng dẫn sử dụng

- Double click vào file TeamViewer.exe → cửa sổ TeamViewer hiện ra.

  

1  Cho phép người hỗ trợ từ xa sử dụng sử dụng tearmviewer thông qua internet điều khiển máy tính của mình bằng cách cung cấp mã:

            Your ID và Password cho người hỗ trợ.

 

2 → Sử dụng teamviewer thông qua internet để điều khiển máy tính từ xa bằng cách nhập Your ID và Password của người cần được hỗ trợ vào khung:

 

 

(1)Partner ID → (2)Remote control → click (3)Connect to partner → (4)nhập password.

Sau khi kết nối thành công

 

3 → Trạng thái kêt nối → màu xanh thể hiện trạng thái đã sẵn sàng kết nối