Hướng dẫn kết nối wifi

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀO MẠNG WIFI AGU

1. Giới thiệu

Mạng truy cập không dây của Trường Đại học An Giang (sau đây gọi tắt là mạng WiFi AGU) được quản lý tập trung. Trong toàn hệ thống chỉ có một tên truy cập (SSID) là AGU. Mạng sử dụng phương thức xác thực thiết bị (người dùng) thông qua địa chỉ MAC của thiết bị. Mỗi thiết bị (như Laptop, tablet, smartphone…) có một địa chỉ nhận diện duy nhất (trên toàn cầu) gọi là địa chỉ MAC (Media Access Control Address). Các thiết bị muốn hưởng được các chính sách truy cập mạng đầy đủ (được ưu tiên băng thông lớn, truy cập được nhiều dịch vụ mạng…) thì cần phải đăng ký địa chỉ MAC với hệ thống.

Hệ thống xác thực mạng WiFi AGU quản lý các thiết bị theo người dùng. Mỗi người dùng được nhận diện thông qua địa chỉ email AGU được Nhà trường cấp (chỉ có 02 domain @agu.edu.vn@student.agu.edu.vn). Mỗi địa chỉ email chỉ được đăng ký tối đa 06 (sáu) thiết bị (ứng với 06 địa chỉ MAC).

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng trong việc đăng ký địa chỉ MAC của các thiết bị của mình với hệ thống xác thực, Trung tâm Tin học đã xây dựng trang ứng dụng web cho phép người dùng có thể tự đăng ký và quản lý các thiết bị truy cập không dây của mình.

Hình 1: Một địa chỉ email AGU có thể đăng ký tối đa 06 thiết bị

Phần sau đây sẽ hướng dẫn các bước để người dùng tự đăng ký địa chỉ MAC của thiết bị với hệ thống.

2. Các bước thực hiện đăng ký thiết bị mới

2.1. Bước 1: truy cập vào mạng WiFi AGU

Bật chức năng kết nối WiFi trên thiết bị và kết nối vào SSID tên AGU.

Trường hợp không kết nối được có thể là do hệ thống tạm thời hết tài nguyên, không chấp nhận kết nối nữa. Trường hợp này xin vui lòng đợi trong vài phút rồi thực hiện kết nối lại.

2.2. Bước 2: Truy cập trang đăng ký địa chỉ MAC

Mở trình duyệt web trên thiết bị đó, truy cập tới địa chỉ sau:

https://its.agu.edu.vn/wifi/macreg

Hoặc quét QR code sau:

Nếu thiết bị này chưa được đăng ký với hệ thống, bạn sẽ nhận được thông báo như hình sau:

Hình 2: Giao diện trang đăng ký địa chỉ MAC

Hãy nhấp vào nút “Đăng ký” để thực hiện việc đăng ký.

2.3. Bước 3: Nhập thông tin và lấy số xác thực

Điền thông tin vào mẫu đăng ký:

- Ô Email của người đăng ký: nhập địa chỉ email đầy đủ được cấp (hệ thống chỉ chấp nhận các địa chỉ email có tên miền @agu.edu.vn và @student.agu.edu.vn);

- Ô Tên người chủ thiết bị: nhập tên đầy đủ;

- Ô Đơn vị / lớp: nếu là CB, GV thì điền tên Khoa, Bộ môn, Trung tâm… Nếu là sinh viên thì điền tên lớp;

- Ô Số điện thoại liên lạc: điền số di động;

- Ô Địa chỉ MAC thiết bị: hệ thống sẽ tự xác định địa chỉ MAC của thiết bị (nếu hệ thống không xác định được địa chỉ MAC của thiết bị, xin xem phần “Xử lý các tình huống phát sinh”);

- Ô Loại thiết bị: chọn loại thiết bị đăng ký;

- Ô Ghi chú: điền thông tin chi tiết hơn về thiết bị (như nhãn hiệu, đặc điểm, thông số…), phần này không bắt buộc;

- Ô Mã xác thực: ô này bạn phải điền mã xác thực gồm 6 số. Để có mã xác thực, bạn hãy nhấp nút “Lấy số xác thực” và đợi trong vài giây, tới khi nhận được thông báo:

Hình 3: Hộp thoại thông báo max4 số xác thực đã được gửi

Mã xác thực sẽ được gửi tới hộp thư cá nhân của bạn từ địa chỉ người gửi AGU WiFi Register <wifireg_noreply@agu.edu.vn> với tiêu đề “Số xác thực đăng ký WiFi AGU”. Thư gửi mã xác thực sẽ có nội dung tương tự như hình sau, phần số xác thực được tô màu vàng:

Hình 4: Một ví dụ về nội dung email số xác thực

Bạn hãy ghi nhớ mã xác thực này, trở lại trang đăng ký và nhập vào ô “Mã xác thực”, sau đó nhấp nút “Đăng ký”.

Một mẫu đăng ký hợp lệ sẽ như hình ví dụ sau đây:

Hình 5: Ví dụ về một bảng đăng ký hợp lệ

Nếu các thông tin đều hợp lệ, bạn sẽ nhận được thông báo đã đăng ký thành công:

Hình 6: Giao diện thông báo kết quả đăng ký thành công

2.4. Bước 4: ngắt kết nối và kết nối lại

Sau khi đăng ký thành công, bạn phải ngắt kết nối WiFi và kết nối lại. Bạn có thể mở lại trang đăng ký (https://its.agu.edu.vn/wifi/macreg) sẽ thấy danh sách các thiết bị đã được đăng ký.

3. Quản lý các thiết bị đã đăng ký

Khi thiết bị đã được đăng ký với hệ thống xác thực, bạn có thể quản lý được các thiết bị đã đăng ký. Bằng cách mở lại trang đăng ký ở địa chỉ (https://its.agu.edu.vn/wifi/macreg), bạn sẽ thấy bảng liệt kê danh sách các thiết bị đã đăng ký như hình bên dưới. Mỗi tài khoản email người dùng được phép đăng ký tối đa 06 (sáu) thiết bị.

Hình 7: Giao diện quản lý các thiết bị đã đăng ký

Bạn có thể thay đổi thông tin các thiết bị đã đăng ký bằng cách nhấp vào địa chỉ MAC của thiết bị trong danh sách. Cũng có thể gỡ bỏ các thiết bị đã đăng ký bằng cách nhấp chọn thiết bị trong cột Stt và nhấp nút “Xóa các đăng ký được đánh dấu”.

Hình 8: Giao diện sửa thông tin thiết bị

4. Một số câu hỏi thường gặp

4.1. Tôi có thể đăng ký địa chỉ MAC với hệ thống xác thực mạng không dây AGU từ bất kỳ nơi đâu, miễn có kết nối Internet?

Không đúng. Trang đăng ký MAC chỉ dùng cho người dùng trong mạng nội bộ của Trường ĐHAG, do đó, nếu bạn truy cập trang này từ mạng công cộng, bạn sẽ nhận được thông tin từ chối như hình dưới đây:

Hình 9: Giao diện thông báo khi truy cập từ mạng công cộng

4.2. Tại sao tôi nhận được thông báo chưa xác định được địa chỉ MAC mặc dù đang kết nối từ mạng nội bộ AGU? Phải xử lý ra sao?

Đôi khi cơ chế xác định địa chỉ MAC tự động không hoạt động nên ứng dụng không xác định được địa chỉ MAC của thiết bị.

Hình 10: Giao diện thông báo chưa xác định được địa chỉ MAC

Trường hợp này, bạn có thể chờ khoảng 30 giây sau, tải lại trang (refresh), có thể ứng dụng sẽ xác định được địa chỉ MAC.

Tuy nhiên, nếu ứng dụng vẫn không xác định được địa chỉ MAC, bạn hãy ghi xuống giấy địa chỉ MAC thiết bị của bạn rồi sử dụng tính năng đăng ký thủ công bằng cách nhấp nút “Đăng ký nhập MAC thủ công”.

Cách đăng ký nhập MAC thủ công cũng tương tự như cách đăng ký có xác định MAC tự động. Chỉ khác là bạn phải nhập địa chỉ MAC vào ô “Địa chỉ MAC thiết bị”. Bạn phải nhập đúng định dạng địa chỉ MAC, gồm 06 (sáu) số hexa cách nhau bằng dấu hai chấm (:). Ví dụ: 12:AC:6B:89:E0:3F.

4.3. Làm cách nào để biết được thiết bị của tôi đã được đăng ký hay chưa?

Chỉ cần kết nối vào mạng WiFi AGU, truy cập đến địa chỉ https://its.agu.edu.vn/wifi/macreg. Nếu thiết bị đã đăng ký rồi, bạn sẽ thấy danh sách các thiết bị được hiện ra. Nếu thiết bị chưa đăng ký, bạn sẽ nhận được thông báo mời đăng ký.

4.4. Tôi sử dụng nhiều hơn 06 thiết bị, vậy phải làm sao để đăng ký?

Hãy liên hệ Trung tâm Tin học để được giải quyết thỏa đáng.

4.5. Gần đây tôi đã không sử dụng 02 trong số 04 thiết bị đã đăng ký. Làm sao để nhận ra địa chỉ MAC của 02 thiết bị không còn sử dụng trong số 04 địa chỉ được liệt kê trong bảng?

Hãy xem cột “Thời điểm truy cập gần đây nhất” để nhận biết thiết bị nào không còn được sử dụng.

4.6. Tôi chưa có địa chỉ email AGU, làm sao để đăng ký thiết bị vào hệ thống xác thực?

Hệ thống xác thực chỉ chấp nhận các địa chỉ email do Trường đại học An Giang cấp (có tên miền @agu.edu.vn hoặc @student.agu.edu.vn). Bạn phải liên hệ Trung tâm Tin học để đăng ký địa chỉ email trước.

4.7. Mỗi số xác thực có hiệu lực trong bao lâu?

Số xác thực được gửi tới hộp thư của bạn có hiệu lực trong vòng 2 phút kể từ khi được phát sinh. Quá thời hạn này mà bạn chưa hoàn thành việc đăng ký thì phải lấy số xác thực mới.

4.8. Tôi có thể đăng ký thiết bị cho người khác được không?

Được, nhưng nhà Trường không khuyến khích việc này.

4.9. Vì sao tôi đã nhấp nút “Lấy số xác thực” rồi, đã nhận được thông báo bằng hộp thoại, nhưng trong hộp thư không thấy có thư gửi mã số xác thực?

Có thể thư đã bị đưa vào hộp thư rác (spam box). Nếu trong hộp thư rác vẫn không tìm thấy thì bạn hãy liên hệ Trung tâm Tin học để được hỗ trợ.

Đính kèmDung lượng
Hướng dẫn đăng ký WiFI433.76 KB