Giới thiệu dịch vụ FTP của AGU

Dịch vụ FTP cho phép lưu trữ và chia sẻ những file có dung lượng lớn đến vài trăm megabyte (hoặc vài gigabyte).

Hiện AGU cung cấp 2 loại FTP:

- FTP cho đơn vị, dùng để lưu trữ và chia sẻ dữ liệu cho các đơn vị trong AGU.

- FTP cá nhân, dùng để lưu trữ và chia sẻ dữ liệu của các cán bộ, giảng viên trong AGU.

Dịch vụ FTP hiện nay chỉ cho phép truy cập trong mạng nội bộ. Từ bên ngoài AGU, có thể dùng dịch vụ VPN tạo kết nối mạng riêng để truy cập được FTP.

Địa chỉ truy cập máy chủ FTP là: ftp.agu.edu.vn

Về mặt truy xuất (và lưu trữ), FTP AGU được tổ chức thành 2 vùng dữ liệu:

- Vùng truy xuất công cộng: không cho phép ghi. Truy xuất không cần mật khẩu.

- Vùng quản lý dữ liệu: truy xuất thông qua một FTP client, có sử dụng cơ chế bảo mật (FTP over TLS).

Để đăng ký sử dụng dịch vụ FTP, các cán bộ, giảng viên vui lòng điền thông tin vào phiếu đăng ký (download tại đây), ký tên và gởi lại Phòng Giao dịch của Trung tâm Tin học (tầng 1, khu Thư viện và các Trung tâm).

Hướng dẫn sử dụng FTP có thể tham khảo ở đây: