Hướng dẫn sử dụng FileZilla

1. Giới thiệu

FileZilla Client (còn được gọi tắt là FileZilla) là trình khách FTP tự do, mã nguồn mở, đa nền tảng. Sẵn dùng cho Windows, Linux, và Mac OS X. Hỗ trợ FTP, SFTP , và FTPS.

2. Cài đặt

- Truy cập vào địa chỉ : http://sourceforge.net/projects/filezilla/files/FileZilla_Client/

- Tìm và download phiên bản FileZilla_X_win32.zip mới nhất.

- Sau khi giải nén, double click file filezilla.exe để chạy ứng dụng.

3. Sử dụng

- Chạy tập tin filezilla.exe

 

 - Thiết lập kết nối đến FTP Server như sau :

Vào Menu File --> Site Manager

1- Click New Site (chỉ làm lần đầu)

2- Nhập tên site (tùy ý)

3- Nhập địa chỉ Host: ftp.agu.edu.vn

4- Chọn chế độ mã hóa là “Require explicit FTP over TLS”

5- Kiểu login: Normal

6- User: nhập tên account (UserId)

7- Nhập mật khẩu.

8- Click Connect.

Ví dụ: Thiết lập kết nối cho tài khoản bmptnthon đến FTP Server .

Chạy FileZilla Client và thiết lập các thông số như hình vẽ

 

 

3. Download và Upload tài liệu lên FTP Server

Sau khi login thành công, ta được giao diện như hình bên dưới. Có 4 vùng phân biệt:

 

- Vùng 1: các thông báo của chương trình FileZilla về tình trạng kết nối, chuyển dữ liệu, mất kết nối...

- Vùng 2: Explorer cấu trúc lưu trữ ở máy cục bộ.

- Vùng 3: Explorer cấu trúc lưu trữ của account ở trên server.

- Vùng 4: các thông tin về việc upload / download các file dữ liệu.

Để Upload hay Download tài liệu ta chỉ việc Drag & Drop (Kéo và Thả) các file giữa 2 vùng 2 và 3 để chuyển dữ liệu giữa máy cục bộ và FTP Server.