Hướng dẫn sử dụng website cá nhân (WordPress)

Giới thiệu:

Xuất phát từ nhu cầu trao  đổi thông tin trong quá trình học tập và nghiên cứu, giữa giảng viên và sinh viên trong trường Đại học An Giang, TTTH nhận thấy cần có một môi trường cá nhân cho từng thành viên AGU giúp họ thực hiện dễ dàng hơn, từ đó TTTH đã nghiên cứu và chọn mã nguồn mở Wordpress triển khai thành công dịch vụ trang web cá nhân cho từng thành viên trong trường đại học an giang với nhiêu ưu điểm mà nó mang lại :

  •  Kết nối mọi người.
  • Chia sẻ tài liệu học tập dễ dàng.
  • Giao diện phong phú.
  • Sử dụng dễ dàng.
  • Đăng ký dễ dàng.

   

Hình thức đăng ký và sử dụng:

- Đối tượng: Giảng viên và lớp.

- Điền đầy đủ thông tin vào form đăng ký sử dụng theo địa chỉ : http://its.agu.edu.vn/node/12 (Mau_dang_ky_dich_vu_CNTT)

- Gửi lại cho trung tâm tin học.

 

Một số trang mẫu :

 

 

 

 

 

Đính kèmDung lượng
HDSD_BC_Wordpress.doc4.21 MB