Tổng quan hệ thống mạng tại AGU

Hệ thống hạ tầng mạng

  • Theo mô hình 3 lớp của Cisco (Access - Distribution - Core)
  • Quản lý tập trung tại DataCenter
  • Băng thông tối thiểu 1 Gbps
  • Trục chính (backbone) sử dụng cáp quang với băng thông 10 Gbps

Dịch vụ và ứng dụng mạng

Gần 100% được triển khai trên nền tảng nguồn mở (opensource)

Ứng dụng nguồn mở đã triển khai :