Tổng quan hệ thống mạng tại AGU

Hệ thống hạ tầng mạng

  • Theo mô hình 3 lớp của Cisco (Access - Distribution - Core)
  • Quản lý tập trung tại DataCenter
  • Băng thông tối thiểu 1 Gbps
  • Trục chính (backbone) sử dụng cáp quang với băng thông 10 Gbps

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH THUNDERBIRD

1. Cài đặt ThunderBird

- Download phiên bản ThunderBird mới nhất tại địa chỉ sau :      http://www.mozilla.org/vi/thunderbird/

- Cài đặt tuần tự theo các bước như hình bên dưới :

 

 

Quy chế sử dụng email

QUY CHẾ

Sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của Trường Đại học An Giang.

(Ban hành kèm theo Quyết định số ………/QĐ-ĐHAG ngày … tháng … năm 2010

của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang)

Sơ đồ phủ sóng Wifi

Sơ đồ kết nối mạng AGU

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH MICROSOFT OUTLOOK 2010

1. Cài đặt

Microsoft Outlook 2010 được cài đặt thông qua bộ Microsoft Office 2010.

2. Cấu hình

Hướng dẫn sử dụng mail client

- Mail client là phần mềm gửi và nhận thư điện tử

- Các mail client thông dụng : Microsoft Outlook 2010, Mozilla ThunderBird, Zimbra Desktop, Opera Mail,.....

 

Hướng dẫn sử dụng Zimbra

1. Giới thiệu Zimbra

Zimbra Collaboration Suite(Zimbra) là một trong những ứng dụng nguồn mở miễn phí nổi tiếng về tính năng, độ định và bảo mật cao. Zimbra không chỉ đơn giản là tên của một ứng dụng về email mà nó còn là một giải pháp, một hệ thống khá hoàn chỉnh để triển khai môi trường chia sẻ công tác phục vụ cho quản lý và công việc thông qua các tính năng chính sau:

Tong Quan

Tong Quan